قالب سنگ مصنوعی روشویی گرد بدون جای شیر

جنس قالب سنگ مصنوعی  روشویی گرد بدون جای شیر

جنس قالب سنگ مصنوعی  روشویی گرد بدون جای شیر از جنس ای بی اس می باشد که با ضخامت ورق 5 میلیمتر تولید شده و  از بهترین مواد روز می باشد که همین امر در تولید سنگ مصنوعی روشویی با کیفیت بالا کمک کرده و سطحی صاف و صیقلی به سنگ مصنوعی روشویی تولید شده می دهد  که این مورد در فروش این  محصولات سنگ مصنوعی روشویی گرد بدون جای شیر کمک می کند

روش تخلیه قالب سنگ مصنوعی روشویی گرد بدون جای شیر

برای تخلیه قالب سنگ مصنوعی  روشویی گرد بدون جای شیر می توانید با گرم کردن دیوار های های قالب بدون وارد کردن ضربه آن را تخلیه کنید که با روش گرم کردن عمر قالب بالاتر می رود
دقت شود که حرارت بالا نباشد و بطور پیوسته در یک قسمت از قالب قرار نگیرد زیر این کار باعث تغییر شکل دادن قالب می شود.

پوشش روی سطح روشویی های سنگ مصنوعی 

برای پوشش دادن روشویی های سنگ مصنوعی که بتوان آن را ضد آب کرد از رزین های مخصوص این کار استفاده می شود که توسط ان خاصیت ضد اسید بودن و مقاوم در مقابل خش پذیری و ضد آب بودن می دهد و از این طریق می توانید در بازارهای فروش روشویی های سنگ مصنوعی رقابت داشته باشید .

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات