قالب سنگ مصنوعی روشویی سنگ مصنوعی مستطیل

قالب سنگ مصنوعی روشویی سنگ مصنوعی مستطیل

قالب سنگ مصنوعی روشویی سنگ مصنوعی مستطیل طرحی است که از دیر باز برای روشوی های مورد استفاده قرار می گرفته و طرح پر فروشی می باشد قالب های این مدل از جنس ای بی اس می باشد که با توجه به این جنس، کیفیت سنگ مصنوعی روشویی مستطیل بالا می باشد و صافی سطح بالا و مقاومت محصول بالا با توجه به تخلیه بهتر هوای زائد بتن را می هد.

مواد مورد استفاده در تولید روشویی سنگ مصنوعی مستطیل

مواد مورد استفاده در تولید روشویی ها سنگدانه ها،سیمان،الیاف، آب ،رزین های مخصوص سنگ مصنوعی برای داخل کار ،رنگ های مخصوص سنگ مصنوعی و رزین های مخصوص پوشش روی سطح روشویی های سنگ مصنوعی می باشد
این مواد را با میکسر  مخصوص سنگ مصنوعی ترکیب کرده و با میز وبیره های خصوص این محصولات آنها را ویبره می کنیم

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات