قالب سنگ مصنوعی روشویی بیضی

قالب سنگ مصنوعی روشویی بیضی

قالب سنگ مصنوعی روشویی بیضی را می توان برای تولید روشویی زیبا و با فضای مناسب برای شستشو استفاده کرد عرض این کار پایین هست که در سرویس های بهداشتی که فضای زیادی ندارند می تواند استفاده شود که فضای کمتر در عرض سرویس بهداشتی اشغال می کند 
با توجه به عمق روشویی سنگ مصنوعی بیضی ریزش آب به بیرون روشویی را به صفر می رسد 

روش تولید سنگ مصنوعی روشویی سنگ مصنوعی بیضی 

سنگ مصنوعی روشویی بیضی با ترکیب سنگ دانه ها،سیمان،الیاف،رزین های محصوص سنگ مصنوعی،رنگ های مخصوص سنگ مصنوعی  و آب در میکسر های  مخصوص سنگ مصنوعی ایجاد شده و بعد از ترکیب درست سنگ مصننوعی روشویی آن را با میز ویبره های سنگ مصنوعی با ارتعاش ایجاد شده هوای زائد بتن را تخلیه کرده و سنگدانه ها را در جای درست خود قرار می گیرد که با استفاده از ارتعاش به بهبود مقاومت سنگ مصنوعی کمک می کنیم .
بعد از ویبره کردن آن را در گرم خانه های مخصوص قرار می دهیم و بعد از 24 ساعت می توانید آن را تخلیه کرده و پوشش سطح روی سنگ مصنوعی روشویی بیضی را انجام دهید 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات