نصب سنگفرش در جاده سلامت باشگاه انقلاب

نصب سنگفرش در جاده سلامت باشگاه انقلاب

نصب سنگفرش در جاده سلامت باشگاه انقلاب

7 خرداد1397
نصب سنگفرش در جاده سلامت باشگاه انقلاب

عملیات نصب سنگفرش های بادبر هنزا از ۲۸ اردیبهشت ۹۵ در مسیر جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز گردید. این مسیر با تلفیق سه رنگ متفاوت از سنگفرش های با جذابیت بصری متفاوتی را علاوه بر ایجاد سطحی همسان و فارق از پستی بلندی های موجود در وضعیت فعلی مسیر آسفالت جاده تندرستی ایجاد می نماید.

نظرات
ارسال نظر