استفاده از سنگ بعنوان پوشش خیابان ها اولین بار در کجا و توسط چه کسانی استفاده شد؟

استفاده از سنگ بعنوان پوشش خیابان ها اولین بار در کجا و توسط چه کسانی استفاده شد؟

استفاده از سنگ بعنوان پوشش خیابان ها اولین بار در کجا و توسط چه کسانی استفاده شد؟

7 خرداد1397
استفاده از سنگ بعنوان پوشش خیابان ها اولین بار در کجا و توسط چه کسانی استفاده شد؟

سنگفرش ها اولین ابزار ایجاد امنیت در راه های کشور بریتانیا در زمانی که قوانین سلامت و امنیت قابل بررسی و اهمیت بودند، به شمار می آیند.
در هر حال، اولین سازنذه های این راهای خلاقانه، انگلیسی ها نبودند. در واقع رومیان اولین و مشهورترین سازنده های این گونه راه ها هستند. آنها شبکه ای تاثیر گذار بالغ بر 50,000 مایل جاده که همه آنها به شهر رم ختم میشد را ساختند و متد برتر خود را استفاده از سنگفرش قرار داده بودند. خیابان های سنگ فرش شده با دوام و امن، تنها راه های سفر در دوران روم باستان بودند. (دوران روم باستان از 250 پیش از میلاد آغاز شده است. چرا که قدیمیترین سنگ فرش کشف شده در آن زمان ساخته شده است).
اگرچه هموار کردن خیابان با سنگ فرش، توجه سابق را به خود جلب نمیکند و سازندگان جاده ها امروزه به جاده های آسفالت شده روی آورده اند؛ اما یافتن یک خیابان قدیمی سنگ فرش شده و شنیدن صدای چرخ ها روی آن و احساس این سنگ های کوچک و دایره ای توده شکل، لذت خاص خود را دارد.

نظرات
ارسال نظر